Kunsteducatie

Creativiteit is belangrijk, voor iedereen, dus ook voor kinderen. Daarom geloof ik sterk dat cultuureducatie een bijdrage levert aan het leervermogen van jongeren. Want kunst leert je immers op een andere manier kijken en begrijpen. Kunst gaat immers bijna nooit over kunst, maar biedt ons een venster op de wereld om ons heen.

Ik bedenk, ontwikkel en produceer creatieve concepten voor workshops of projecten. In opdracht of uit eigen initiatief, voor profit en non-profit organisaties, alleen of in samenwerking. Projecten die inspelen op nieuwsgierigheid en ontdekken. Door deze karaktereigenschappen treden kinderen de wereld op een geheel eigen manier tegemoet en dit zorgt voor verrassende oplossingen en een andere kijk op dingen. Ik wil bewustwording rondom deze eigenschappen creëren door kinderen te ONT-moeten om vanuit hun eigen belevingswereld, op een ontdekkende en ongeremde manier te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Mijn werkwijze is niet zozeer op het resultaat gericht, als wel het in gang zetten van een creatief proces. Meer weten of samenwerken? Neem gerust contact met mij op: info@susannebuter.nl of 06-245 056 97.